• Sanal Müze
 • Son Yayın

  JULIPOLIS I

  (2024)

  EDİTÖR:
  Ali Metin BÜYÜKKARAKAYA

  Elinizdeki kitap Juliopolis I, Koç Üniversitesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Hacettepe Üniversitesi ortaklığı ile gerçekleştirilen Juliopolis Projesi’nin bir ürünüdür.

  Juliopolis Projesi, çok disiplinli ve çok katmanlı yapısıyla arkeolojik araştırmanın çağdaş yorumuna sahip çıkmakta, yürütülen çalışmanın antropolojik bağlamlarını incelemelerin temeline yerleştirerek ülkemizde pek de rastlanmayan bir modeli öne çıkarmaktadır. Bu çerçevede, 2018 yılında Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (VEKAM) destekleriyle başlayan bu yolculukta, Projede, şimdiye kadar ortaya konulan Dijital Arkeoloji Arşivi, sanal/ dijital tasarımlar ile sergi çalışmalarının yanında üretilen diğer yayınlara ek olarak gerçekleştirilen en önemli adımlarından birisi de bu kitap çalışmasıdır.

  ...

  İndirme Bağlantısı:
  https://vekam.ku.edu.tr/vekam/yayinlar/tum-yayinlar/juliopolis1/

  Image

  Yayınlar

  YIL
  YAZAR ve YAYIN ADI
  LİNK
  2024
  Gür, D., Demir, D., Çelik, T. (2024). Geç Antik Çağ ve Erken Bizans Dönemi’nde Juliopolis (Yeni Veriler ve Araştırma Perspektifleri). Ankara Araştırmaları Dergisi.
  BASKIDA
  2024
  Büyükkarakaya, A.M. (Ed.). Juliopolis I. Koç Üniversitesi VEKAM Yayınları Yayın No 71, Ankara.
  2024
  Aksoy, E.B., Tekkılıç, İ. (2024). Juliopolisin İzinde: Çayırhan ve Çevresinde Kültürel Miras Üzerine Yerel Bilgi Arayışı. A.M. Büyükkarakaya (Ed.) Juliopolis I içinde (s. 249-274) Koç Üniversitesi VEKAM Yayınları No:71, Ankara.
  2024
  Büyükkarakaya, A.M., Çelebier, M., Koçak, E., Kaplan, O., Alpagut, A. (2024). Juliopolis M196 Numaralı Bireye Ait Saç Kalıntılarının Antik Metabolom Analizi. A.M. Büyükkarakaya (Ed.) Juliopolis I içinde (s. 235-248) Koç Üniversitesi VEKAM Yayınları No:71, Ankara.
  2024
  Devecioğlu, Ü. (2024). Iuliopolis (Juliopolis) Kentinin Tarihi, Siyasi, Sosyal ve Ticari Gelişimi. A.M. Büyükkarakaya (Ed.) Juliopolis I içinde (s. 17-32) Koç Üniversitesi VEKAM Yayınları No:71, Ankara.
  2024
  Doğan, E. (2024). Juliopolis’te Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Bir Alan Yönetimine Doğru İlk Adım. A.M. Büyükkarakaya (Ed.) Juliopolis I içinde (s. 93-124) Koç Üniversitesi VEKAM Yayınları No:71, Ankara.
  2024
  Doğan, E., Vorobyeva, E., Bütün, E., Büyükkarakaya, A.M. (2024). Dijitalleşen Biyoarkeoloji ve Juliopolis Arkeolojik İnsan Topluluklarına Ait Kalıntıların Dijital Arşivi. A.M. Büyükkarakaya (Ed.) Juliopolis I içinde (s. 159-180) Koç Üniversitesi VEKAM Yayınları No:71, Ankara.
  2024
  Dolmuş, M., Metin, M., Ürün Karaçetin, İ., Üncü, H., Dolmuş, P., Büyükkarakaya, A.M. (2024). Juliopolis ve Nekropol Alanları. A.M. Büyükkarakaya (Ed.) Juliopolis I içinde (s. 33-62) Koç Üniversitesi VEKAM Yayınları No:71, Ankara.
  2024
  Eroğlu, S., Sertalp, E., Cavalli, F., Büyükkarakaya, A.M. (2024). Anadolu’da Roma Dönemine Ait Bir Deformasyon: M248 Örneği. A.M. Büyükkarakaya (Ed.) Juliopolis I içinde (s. 235-248) Koç Üniversitesi VEKAM Yayınları No:71, Ankara.
  2024
  Güleryüz, Ö., Sökmen Adalı, E. (2024). Juliopolis Antik Kenti Doğu Nekropolünde Zenginliğin Mekansal Dağılımı. A.M. Büyükkarakaya (Ed.) Juliopolis I içinde (s. 63-76) Koç Üniversitesi VEKAM Yayınları No:71, Ankara.
  2024
  Güleryüz. Ö., Dolmuş, M., Karaçetin, A.O., Öztürk, H. (2024). Juliopolis Antik Kenti 3 Boyutlu Modelleme Çalışmaları: M82 ve M483 Numaralı Mezarların ve Eserlerinin Modellenmesi. A.M. Büyükkarakaya (Ed.) Juliopolis I içinde (s. 181-200) Koç Üniversitesi VEKAM Yayınları No:71, Ankara.
  2024
  Sertalp, E. (2024). Juliopolis Nekropol Alanında Bulunan Eserlerin Çeşitli İletişim Teknolojileri Kullanılarak Simüle Edilmesi. A.M. Büyükkarakaya (Ed.) Juliopolis I içinde (s. 201-214) Koç Üniversitesi VEKAM Yayınları No:71, Ankara.
  2024
  Tarıkahya Hacıoğlu, B. (2024). Çayırhan (Nallıhan-Ankara) Bitki Örtüsü ve Bitkilerin Yerel Kullanımı. A.M. Büyükkarakaya (Ed.) Juliopolis I içinde (s. 275-290) Koç Üniversitesi VEKAM Yayınları No:71, Ankara.
  2024
  Ulusoy, İ., Şen, E., Diker, C. (2024). Juliopolis Doğu Nekropol Alanının Jeolojisi. A.M. Büyükkarakaya (Ed.) Juliopolis I içinde (s. 77-92) Koç Üniversitesi VEKAM Yayınları No:71, Ankara.
  2024
  Vorobyeva, E., Dolmuş, M., Güleryüz, Ö., Kevser Karadağ, D., Büyükkarakaya, A.M. (2024). Juliopolis Dijital Arkeoloji Arşivi Çalışmaları. A.M. Büyükkarakaya (Ed.) Juliopolis I içinde (s. 125-158) Koç Üniversitesi VEKAM Yayınları No:71, Ankara.
  2024
  Sertalp, E., Moraes, C., & Bütün, E. (2024). Facial reconstruction of a deformed skull from the Roman period of Juliopolis. Heritage Science, 12(1), 2.
  2023
  Sertalp, E., Emmez, Y., Bütün, E., Doğan, E., Büyükkarakaya, A. M. (2023). RAISING PUBLIC AWARENESS OF AT-RISK CULTURAL HERITAGE THROUGH NEW METHODS OF DIGITAL ARCHAEOLOGY: THE CASE OF THE “FACES OF JULIOPOLIS” EXHIBITION. Mediterranean Archaeology and Archaeometry Vol. 23, No 2, 175-195.
  2022
  Lorentz, K. O., Kamel, G., Lemmers, S. A. M., Miyauchi, Y., Çubukçu, E., Alpagut, A., & Büyükkarakaya, A. M. (2022). Synchrotron Radiation Fourier Transform Infrared (SR-FTIR) spectroscopy in exploring ancient human hair from Roman period Juliopolis: Preservation status and alterations of organic compounds. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 274, 121026.
  -
  2022
  Vorobyeva, E. (2022). Multidisciplinary Research at the Iouliopolis Necropoleis: Application of stable ısotope analysis and digitization of archaeological data. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İstanbul.
  -
  2021
  Arslan, M. (2021). Iuliopolis Nekropolü’nden Altın Lamella’lar. M.Ertan Yıldız, Yadigar Doğan, Selda Yeni (Ed.) Eskiçağ Yazıları 15. İçinde (s. 209-242). Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara.
  -
  2021
  Arslan, M. ve Metin, M. (2021). Sugrical Instruments from the Necropolis of Juliopolis in Bithynia (Northwestern Central Turkey). Greek, Roman, and Byzantine Bronzes from Anatolia and Neighbouring Regions. Ergün Laflı (Ed.). Bar International Series 3038: 99-124.
  -
  2021
  Arslan, M. ve Oransoy, B.S.A. (2021). A Bronze Balsamarium from Juliopolis. Greek, Roman, and Byzantine Bronzes from Anatolia and Neighbouring Regions. Ergün Laflı (Ed.). Bar International Series 3038: 145-150.
  -
  2021
  Arslan, M. ve Zoroğlu C. (2021). Bronze Finds from Necropolis of Juliopolis in Bithynia (Northwestern Central Turkey). Greek, Roman, and Byzantine Bronzes from Anatolia and Neighbouring Regions. Ergün Laflı (Ed.). Bar International Series 3038: 135-143.
  -
  2021
  Büyükkarakaya, A. M., Vorobyeva, E., Dolmuş, M., Metin, M., Karadağ, D. K., Güleryüz, Ö., Doğan, E., Bütün, E., Ulusoy, İ. ve Sertalp, E. (2021). Juliopolis Dijital Arkeoloji Arşivi Çalışmaları. Y. Kıraç, U. Alagöz, Z. F. Taşkıran ve A. Alpagut (Ed.). 1921-2021 Asırlık Çınar Anadolu Medeniyetleri 100 Yaşında, Grafiker Yayınevi, ISBN: 978-975-17-4939-0, Cilt 2: 323–338.
  -
  2021
  Güleryüz, Ö. (2021). The Analysis of Graves and Their Related Artefacts within Ancient Juliopolis City Using Geographic Information System. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. MSc in Digital Archaeology, Department of Archaeology University of York.
  -
  2021
  Metin, M., Cinemre, O., Çelik, T. ve Hasırcı, B. (2021). Juliopolis antik kenti (Iuliopolis) nekropol kazıları (2009-2020). Y. Kıraç, U. Alagöz, Z. F. Taşkıran ve A. Alpagut (Ed.). 1921-2021 Asırlık Çınar Anadolu Medeniyetleri 100 Yaşında, Grafiker Yayınevi, ISBN: 978-975-17-4939-0, Cilt 2: 129-148.
  -
  2020
  Avcu, F. (2020). Two New Milestones from the Territory of Juliopolis. Gephyra, 19, 165-172
  2018
  Büyükkarakaya, A. M., Alpagut, A., Çubukcu, E. ve Cavalli, F. (2018). Juliopolis (Iuliopolis) antropolojik araştırmaları: İlk çalışmalar. Ankara Araştırmaları Dergisi, 6(2), 111-126.
  2018
  Doğan, Y. ve Avcu, F. (2018), Nallıhan ve Çevresinden Yeni Yazıtlar II. OLBA, 26, 415-429.
  2016
  Devecioğlu, Ü. (2016), Julıopolis Nekropolü 2009-2013 Kazıları Sikke Buluntuları, Anadolu Nümismatik Araştırmaları Çalıştayı, 89-111.
  -
  2016
  Sağır, E., Metin, M. ve Çelik, T. (2016). Juliopolis Nekropolü 2015 Yılı Kazısı. 25. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve II. Uluslararası Müzecilik Çalıştayı içinde (s. 665-683). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
  2015
  Sağır, E., Metin. M. ve Cinemre, O. (2015). Juliopolis Nekropolü 2013 Yılı Kazısı. 23. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu içinde (s. 151-170). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
  2014
  Avcu, F. ve Doğan, Y. (2014). Epigraphic research around Juliopolis II: New Inscriptions from Nallıhan. Gephyra, 11, 85-99.
  2014
  Onur, F. (2014). Epigraphic research around Juliopolis I: a historical and geographical overview. Gephyra, 11, 65-83.
  2014
  Onur, C. (2014). Epigraphic research around Juliopolis III: Roman and Byzantine Inscriptions from Doğandere and Juliopolis. Gephyra, 11, 101-113.
  2013
  Arslan, M. ve Metin, M. (2013). Juliopolis. Ankara Kalkınma Ajansı.
  -
  2013
  Cinemre, O. (2013). Juliopolis Nekropolü 2011 Yılı Kazı Çalışmaları. 22. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, içinde (s. 407-426). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
  2013
  Devecioğlu, Ü. (2013). Roma İmparatorluk Dönemi Iuliopolis şehir sikkeleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
  -
  2012
  Arslan, M. Metin, M., Cinemre, O., Çelik, T. ve Türkmen, M. (2012). Juliopolis Nekropolü 2010 Yılı Kazı Çalışmaları. 20. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu içinde (s. 169-188). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
  2011
  Arslan, M. Metin, M., Cinemre, O., Çelik, T. ve Devecioğlu, Ü. (2011). Juliopolis Nekropolü 2009 Yılı Kurtarma Kazısı. 19. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu içinde (s. 271-304). Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
  2011
  Akkemik, Ü. Ve Metin, M. (2011). Ankara-Nallıhan-Çayırhan Juliopolis Nekropolü’nün Tabutlarında Kullanılan Ağaçların Cins / Tür Teşhisleri. Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University 2011, 61 (2): 105-114
  1993
  Günel, T. (1993). Çayırhan-Gülşehri Nekropol Alanı Kurtarma Kazısı 1991. III. Müze Kurtarma Kazıları Semineri içinde (s. 335-350). Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

  Videolar

  Konferans, Seminer ve Çalıştaylar

  Juliopolis Projesi kapsamında 2018 ve 2019 yıllarında VEKAM’ın desteği ile “JULIOPOLIS Geçmişin Yüzleri” isimli yeniden yüzlendirme çalıştayları gerçekleştirilmiştir. Trieste Üniversitesi’nden Dr. Fabio Cavalli desteğinde gerçekleştirilen bu çalıştaylarda farklı disiplinlerden 50’ye yakın araştırmacı çalıştaylarda yeniden yüzlendirme tekniklerini ve tekniğin kuramsal arka planını öğrenmişlerdir.

  Image
  Image